MVU

Projekt

Under 2016 har vi beviljats medel från Socialstyrelsen för 3 ändamål.

  1. Utveckla vår  egen kvalitet
  2. Utveckla vårt arbete med utsatta
  3. Utveckla vårt arbete med utövare.

Det har mynnat ut i 12 olika mindre projekt, som vi arbetar med parallellt med ordinarie verksamhet.

Ett stort utbildningsuppdrag för Socialtjänsten i Uppsala har mottagits mycket väl och det avslutades med ett seminarium med Per Isdal, ATV Norge i september.

[ppc include=8 excerpts=all content=1 excleng=200]