MVU

Målsättning

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala har formulerat de övergripande målen och syftet för sin verksamhet så här;

  • MVU vill bidra till målet med ett samhälle utan våld genom arbete för att förebygga våld i nära relationer.
  • MVU vill bidra till detta genom att synliggöra våld i nära relationer som ett samhällsproblem.
  • MVU bidrar till detta genom att driva en mottagning där man erbjuder hjälp för personer som upplever att de har aggressions- och våldsrelaterad problematik och önskar förändra det.
  • MVU bidrar till kunskapsspridningen genom att tillhandahålla modeller och metoder för arbetet med våldsproblematik i nära relationer.

Vi satsar på att:

-fortsätta den professionella verksamheten med våldsutövare, deras anhöriga och partners och (ev) barn

-skapa långsiktigt stabila spelregler och villkor för verksamheten

-utveckla vår omvärldskontakt och kommunikation med verksamhetsområdet

-ge kompetensutveckling till yrkesverksamma inom området, särskilt med utövarperspektiv

  • samt aktivt medverka till att förverkliga den kommunala 5-årsplanen mot våld i nära relationer