MVU

Om MVU

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala,  är en verksamhet som arbetar mot våld i nära relationer i hela Sverige och ingången och fokus i arbetet är initialt och primärt själva våldsamheten och den som använder våld.

MVU har formulerat följande vision för sitt arbete:

  • MVU vill bidra till trygga och säkra hemmiljöer och nära relationer. MVU arbetar på olika sätt för att förebygga och förhindra våld i nära relationer och gör det genom att primärt rikta sig till personer  som utövar våld eller har ett aggressivt skrämmande beteende gentemot sina nära relationer. I det arbetet ingår också att beakta konsekvenserna för de som utsätts för våldet, vilket innebär att MVU:s insatser också inkluderar hjälp och  stöd till anhöriga. Barns behov och situation beaktas särskilt.
  • MVU vill också vara en kunskapsorganisation som utvecklar ny kunskap och metoder
  • MVU vill också erbjuda kompetensutveckling till externa intressenter som arbetar i roller mot våld i nära relationer

[ppc include=9 excerpts=all content=1 excleng=200]