MVU
Hej och välkommen till MVU:s hemsida.

MVU i ett Europeiskt nätverk

Under förra veckan var två representanter från MVU på den 6e årliga konferensen i nätverket Work-With-Perpetrators, European Network, WWP-EN, i Kroatien. Ett 80-tal deltagare från stora delar av Europa träffades och gick igenom teman som, Ansvarsutkrävande, Partnersäkerhet, Metodutveckling i arbetet…