MVU

Partner/medföräldrakontakt för en säkerhet, trygghet och stöd

Generellt är en grundläggande tanke vid MVU att det oftast är tre parter som på olika sätt berörs av våldets konsekvenser och av MVU:s insatser. Det är förstås den som blir direkt utsatt, den som indirekt berörs genom exempelvis vara vittne till våld ( tex barn ) samt den som utövar våld. Vi talar om ”triaden” som ett begrepp som beskriver detta.

När en person kommer till mottagningen för att bearbeta sitt aggressions- eller våldsproblem, blir den som varit utsatt för våldet oftast också direkt eller indirekt berörd.  Därför ingår som en obligatorisk del av behandlingen vid att berörd partner eller om det finns berörda barn, dess mamma erbjuds en kontakt. Syftet är dels att skapa säkerhet och trygghet omkring behandlingen samt ett rådgivande stöd. Om det finns berörda barn är syftet också att vid behov ge föräldern stöd att söka hjälp för barnet/barnen. MVU har dock aldrig själv direktkontakt med barnen utan vid behov finns ett utarbetat samarbete med ex kommunens barnstödverksamhet Trappan.