MVU

Mottagningen

För Dig som söker hjälp för att förebygga och förhindra våldsamhet,  aggressivitet  eller skrämmande beteenden i Dina nära relationer.

Här hittar Du information om vad vi erbjuder och om vårt arbete och våra insatser till  enskilda personer.

Det kan gälla våld mot vuxna och/eller mot barn. MVU:s  insatser har våldsutövaren, våldet och våldsutövandet som ingång,

Stöd och hjälp till anhöriga till personer som är aktuella på mottagningen ingår i  arbetet.

Oavsett om man har en egen våldsproblematik,  är utsatt för våld eller är intresserad av andra skäl är man välkommen att kontakta MVU för mer information om vår verksamhet.

Mottagningen erbjuder